Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dalam melaksanakan perintah Allah Swt. malaikat selalu

Dalam melaksanakan perintah Allah Swt. malaikat selalu bersikap ....

  1. ingkar
  2. menentang
  3. teledor
  4. ragu-ragu
  5. taat dan rajin

PEMBAHASAN:

Perlu kita ketahui, malaikat merupakan makhluk yang Allah swt. ciptakan untuk selalu taat dan patuh kepada Allah serta tidak pernah membangkang. Malaikat selalu beribadah kepada Allah tiada henti dan mereka senang mencari dan mengelilingi majlis dzikir. Itulah yang membedakan malaikat dengan manusia.

JAWABAN: E