Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Diketahui A:B =5:6. Jika nilai A = 20, maka nilai B adalah

Diketahui A:B=5:6. Jika nilai A=20, maka nilai B adalah....

  1. 16 cm
  2. 20 cm
  3. 24 cm
  4. 30 cm

PEMBAHASAN:

Diketahui:

A : B = 5 : 6

A = 20

Ditanyakan: B?

Jawab:

$\begin{align*} A:B &= 5:6 \\ \frac{A}{B} &= \frac{5}{6}\\ \frac{20}{B} &= \frac{5}{6}\\ 5B &= 6\times 20 \\ 5B &= 120\\ B &= \frac{120}{5}\\ B &= 24 \end{align*}$

JAWABAN: C