Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mangkono ngelmu kang nyata, sanyatane mung weh reseping ati

Tulisen piwulang luhur lan nilai kang kakandhut ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur ngisor iki!

Mangkono ngelmu kang nyata,
Sanyatane mung weh reseping ati,
Bungah ingaranan cubluk,
Sukeng tyas yen denina,

Nora kaya si punggung anggung gumrunggung,
Ugungan sadina dina,
Aja mangkono wong urip.

Terjemahan Bahasa Indonesia:

Demikianlah ilmu yang sejati,
Sebenarnya hanya menyenangkan hati,
Suka bila dianggap bodoh,
Senang hati bila dihina,
Tidak seperti si dungu yang sombong dan banyang suara,
Ingin dipuja setiap hari,
Jangan demikianlah hidup dalam pergaulan.

Piwulang luhur:

Wong urip iku kudu nduweni ilmu kang bisa gawe ati tentrem saengga ora nelangsa menawa diomongake bodho lan malah seneng nalika diina. Beda karo wong sing ora nduweni ilmu (bodho) senengane umuk lan seneng dipuji.

Nilai:

Sosial